Faleminderit per porosine!

Ju lutem paguaj urdhrin në llogarinë tonë bankar.
1 x Focus Pills - 83 EUR
2 x Focus Pills - 149 EUR
3 x Focus Pills - 209 EUR
4 x Focus Pills - 289 EUR
5 x Focus Pills - 359 EUR
6 x Focus Pills - 429 EUR
12 x Focus Pills - 519 EUR
Transporti standard është pa pagesë.
Shpenzimet express të transportit kushtojnë 18 EUR.
IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Nëse nuk jeni në Evropë, plotësoni hollësi të tjera:
Kompania: SOULI Company s.r.o
Rruga: J. Vojtassaka 3148/8
Kodi postar: 01008
Qyteti: Zilina
Shteti: Slovakia
Referenca e pagesës 1: Juaj emri, mbiemri.
Referenca e pagesës 2 (nëse është e disponueshme): Adresa.

Ne do ta dërgojmë produktin në adresën tuaj, kur ne do të marrim pagesë nga ju.
Nëse keni pyetje, ju lutemi shkruani në info@stimulant.cz.