Cảm ơn bạn đã đặt hàng của bạn!

Vui lòng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của chúng tôi.

1 x Focus Pills - 83 EUR
2 x Focus Pills - 149 EUR
3 x Focus Pills - 209 EUR
4 x Focus Pills - 289 EUR
5 x Focus Pills - 359 EUR
6 x Focus Pills - 429 EUR
12 x Focus Pills - 519 EUR
Vận chuyển tiêu chuẩn là miễn phí.
Chi phí vận chuyển nhanh 18 EUR.
IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Nếu bạn không ở Châu Âu, hãy điền vào các chi tiết khác:
Công ty: SOULI Company s.r.o
Đường: J. Vojtassaka 3148/8
Mã bưu điện: 01008
Thành phố: Zilina
Quốc gia: Slovakia
Tham chiếu thanh toán 1: Tên, họ của bạn.
Tham chiếu thanh toán 2 (nếu có): Địa chỉ.

Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm đến địa chỉ của bạn, sau khi chúng tôi sẽ nhận được thanh toán từ bạn.
Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng viết thư cho info@stimulant.cz.